Những lưu ý khi làm thủ tục cấp đổi – cấp lại sổ đỏ?

Những lưu ý khi làm thủ tục cấp đổi – cấp lại sổ đỏ? Người sử dụng đất được lựa chọn nơi nộp hồ sơ giải quyết thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) phù hợp với điều kiện, nhu cầu của mình.

Nộp hồ sơ khi cấp đổi, cấp lại sổ đỏ ở đâu?

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung, bổ sung). thay đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020), cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có đất có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người sử dụng đất trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ cũng quy định về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận theo nhu cầu thời gian, địa điểm của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Như vậy, người sử dụng đất có thể lựa chọn nơi nộp hồ sơ để xử lý việc gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình. Nội dung này cũng đã giải quyết được vấn đề cho người sử dụng đất ở xa trung tâm.

Trình tự, thủ tục cấp đổi sổ đỏ

Bước 1: Gửi đơn đăng ký của bạn

Phương án 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thay thế tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất, nếu có nguyện vọng.

Cách 2: Không nộp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.
– Tại địa phương đã thành lập cửa hàng một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cửa hàng một cửa liên thông theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thông thường, nó sẽ được nộp tại cửa hàng một cửa cấp huyện nơi có đất (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).
– Trường hợp địa phương chưa thành lập cửa hàng một cửa thì hồ sơ được nộp trực tiếp tại chi nhánh cơ quan đăng ký đất đai cấp huyện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nếu địa phương chưa thành lập chi nhánh. văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, trong thời hạn tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp đơn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
– Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và đưa giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (có ghi ngày trả kết quả).

Bước 3. Giải quyết khiếu nại

Bước 4: Trả kết quả

Trường hợp nộp hồ sơ ở bất cứ nơi nào thì kết quả sẽ được trả lại tại đó và sổ đỏ mới phải được bàn giao cho người sử dụng đất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Thời gian xử lý: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 17 ngày đối với các xã ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
Trường hợp cấp, đổi sổ đỏ cùng lúc đối với nhiều người sử dụng đất do vẽ lại bản đồ không quá 50 ngày làm việc.

Trang chia sẻ kiến thức

Địa chỉ: 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: buithephan@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.