Những quy định mới về thị thực, visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Những quy định mới về thị thực, visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam 2022. 

Quý khách tham khảo thêm

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài Thẻ tạm trú Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

1. Thay đổi về văn bản điều chỉnh về visa thẻ tạm trú  như sau.

Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2019 và bắt đầu chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.

2. Thay đổi ký hiệu một số loại visa Việt Nam cấp cho người nước ngoài 

– Visa DT1 – Visa cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đại diện tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp từ 100 tỷ đồng trở lên
– Visa DT2 – Visa cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đại diện tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng
– Visa DT3 – Visa cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đại diện tổ chức nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có vốn góp từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.
– Visa DT4 – Visa cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đại diện tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp dưới 03 tỷ đồng.
– Thị thực DN1 – Thị thực cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Visa DN2 – Visa cho người nước ngoài cung cấp dịch vụ, thiết lập sự hiện diện thương mại, thực hiện các hoạt động khác theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

– Thị thực LD1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận rằng họ không đủ điều kiện xin giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác”;
– Thị thực LD2 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bắt buộc phải có giấy phép lao động.
– Thị thực TT – Cấp cho người nước ngoài là vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực có ký hiệu LV1, LV2, LS, DT1, DT2, DT3, NN1, NN2, DH, PV1, LD1, LD2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của công dân Việt Nam.

– Visa EV-Electronic.

– Thị thực NN1 – Cấp cho người là trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
– Thị thực NN2 – Cấp cho trưởng văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức kinh tế, văn hóa và tổ chức nghề nghiệp khác của nước ngoài tại Việt Nam.
– Thị thực NN3 – Cấp cho người nhập cảnh và làm việc với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế, văn hóa và nghề nghiệp khác của người nước ngoài tại Việt Nam.

– Visa DH – Cấp cho người dân thực tập và học tập.

– Visa HN – Cấp cho người tham dự hội nghị, hội thảo.
– Visa PV1 – Cấp cho phóng viên, nhà báo thường trú tại Việt Nam.
– Visa PV2 – Cấp cho phóng viên, báo chí hoạt động ngắn hạn tại Việt Nam.
– Visa DL – Cấp cho người nước ngoài đến thăm Việt Nam
Thị thực TT – Cấp cho người nước ngoài là vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực có ký hiệu LV1, LV2, DT, NN1, NN2, DH, PV1, LD1, LD2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của công dân Việt Nam.

Thị thực NG4 – Cấp cho người nhập cảnh làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, văn phòng đại diện của các tổ chức quốc tế của Liên hợp quốc, văn phòng đại diện của các tổ chức liên chính phủ và vợ hoặc chồng, có con dưới 18 tuổi; khách đến thăm thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, văn phòng đại diện của các tổ chức quốc tế của Liên hợp quốc, văn phòng đại diện của các tổ chức liên chính phủ
– Visa LS – Cấp cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam
– Thị thực SQ, EV, DL có giá trị không quá 30 ngày (1 tháng)
– Thị thực có ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, DT4, DN1, DN2, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2 và TT có giá trị không quá 12 tháng”;
– Thị thực làm việc LD1, LD2 có giá trị không quá 02 năm.
– Visa đầu tư DT3 có giá trị không quá 03 năm.
– Visa đầu tư DT 1 không quá 10 năm và visa DT 2 có giá trị không quá 5 năm
– Visa chữ ký của LS Lawyer có giá trị không quá 5 năm

Quý khách có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến thị thực cho người nước ngoài hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788.

Quý khách tham khảo thêm

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài Thẻ tạm trú Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Trang chia sẻ kiến thức

Địa chỉ: 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: buithephan@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.