Thủ tục cấp giấy phép an ninh trật

Thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự. 

Quý khách tham khảo thêm:

Giấy chứng nhận an ninh trật tựGiấy an ninh trật tựGiấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự
TÊN THỦ TỤC:Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 
LĨNH VỰC:Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
KẾT QUẢ:Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:Tổ chức, cá nhân.
HỒ SƠ, THỦ TỤC:

1. Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự áp dụng chung đối với các ngành, nghề

+ Thành phần hồ sơ:
a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
b) Nộp bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ sau:

Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
b) Nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây:
 
– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 về đăng ký doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với tổ chức phi lợi nhuận có doanh thu).
Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của hộ kinh doanh phải có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 49, khoản 1 Điều 51 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.
c) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật hiện hành.
d) Sơ yếu lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc tờ khai cá nhân của người phụ trách an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

2. Hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự áp dụng chung đối với các ngành, nghề.

a. Văn bản đề nghị cấp và cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03) đến cơ quan công an có thẩm quyền;

b. Bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh việc thay đổi thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nếu có);
c) Tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định này trong trường hợp thay đổi người có tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh;
d) Đã được cấp bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp lại trong trường hợp bị mất.

Hồ sơ đề nghị cấp lại trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm các tài liệu sau:
a) Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự từ cơ sở kinh doanh đến cơ quan công an có thẩm quyền (Mẫu số 03);
b) Biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật (nếu có).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
 
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện nộp hồ sơ đến Cục Cảnh sát quản lý hành chính trên phương tiện thông tin xã hội. Công an các huyện, thành phố.
+ Bước 2: Nhân viên tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và có đủ thành phần, nó sẽ chấp nhận giải quyết và cấp biên lai cho ứng dụng; Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu các thành phần, hãy trả lại hồ sơ và hoàn thành các hướng dẫn bổ sung.
+ Bước 3: Căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân sẽ đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh một số ngành nghề kinh doanh. kinh doanh có điều kiện.
LỆ PHÍ:300.000 đồng/lần
THỜI GIAN:Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  quy định như sau:
– Không quá 05 ngày làm việc đối với hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

– Không quá 04 ngày việc đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại.

CĂN CỨ PHÁP LÝ:+ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2017 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của  Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.
+ Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN:Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh Ninh Bình

Đội CSQLHC về TTXH Công an các huyện, thành phố.

Quý khách tham khảo thêm:

Giấy chứng nhận an ninh trật tựGiấy an ninh trật tựGiấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Trang chia sẻ kiến thức

Địa chỉ: 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: buithephan@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.