Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký của Hộ kinh doanh cá thể ?

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký của Hộ kinh doanh cá thể ? Hộ kinh doanh cá thể/gia đình có quyền thay đổi thông tin đã đăng ký với cơ quan nhà nước như: Tên hộ kinh doanh, địa chỉ, thành viên góp vốn… hay không? Thủ tục thay đổi được thực hiện như thế nào và các vấn đề pháp lý liên quan khác sẽ được Luật Quốc Bảo tư vấn và giải đáp:

1. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký của Hộ kinh doanh

Thứ nhất: Căn cứ để thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh:

Theo quy định tại Nghị định 01/2021, khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Những thay đổi bao gồm:
1) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
2) Ngành, nghề kinh doanh trong quá trình hoạt động, hộ kinh doanh được thay đổi hoặc bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh;
3) Số vốn kinh doanh có thể tăng hoặc giảm vốn kinh doanh;
4) Số lượng nhân viên;
5) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh thuộc nhóm cá nhân, cá nhân, đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc người đại diện hộ gia đình đối với hộ kinh doanh do hộ kinh doanh thành lập.
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 90 Nghị định số 01/2021 với quy định sau:

Điều 90. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1. Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
2. Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký. doanh nghiệp cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau: a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký; b) Bản sao biên bản họp của các thành viên trong hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung. đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp thành viên hộ kinh doanh đăng ký hộ kinh doanh.

3. Trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh, hộ kinh doanh gửi thông báo thay đổi đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký kinh doanh. Hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

a) Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ, chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc có chữ ký của chủ hộ kinh doanh mới trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
b) Hợp đồng mua bán hoặc tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc mua bán trong trường hợp mua bán hộ kinh doanh; hợp đồng tặng cho trường hợp tặng cho hộ kinh doanh; bản sao văn bản xác nhận thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế; trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
Như vậy, khi có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, doanh nghiệp cần gửi Thông báo thay đổi đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh đã đăng ký, trường hợp thay đổi địa chỉ sang huyện, huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký thì gửi thông báo thay đổi địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi có địa chỉ mới. được dự định. Trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập khi thay đổi địa chỉ thì phải bổ sung bản sao hợp lệ biên bản họp tập thể cá nhân và bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Giấy chứng nhận hộ khẩu. hộ chiếu hợp lệ của cá nhân;
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện bàn giao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; Trường hợp hồ sơ đề nghị đăng ký không hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh đề nghị đăng ký không đúng quy định thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ cho hộ kinh doanh bằng văn bản về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trang chia sẻ kiến thức

Địa chỉ: 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: buithephan@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.